Je hebt een KMO?
Betaal 3% erfbelasting in plaats van 27%*

Bescherm jezelf, je gezin en opvolgers. Controleer of jouw bedrijf kan genieten van een verlaagd tarief. Zorg voor gemoedsrust over jouw onderneming en haar toekomst.

*tarief rechte lijn

0%

Het is, onder voorwaarden, mogelijk om aan dit percentage te schenken.

3%

Het percentage erfbelasting op jouw zaak of vennootschap tarief rechte lijn, als je onderneming of vennootschap aan voorwaarden voldoet.

27%

Het maximum percentage erfbelasting in rechte lijn als je zaak of vennootschap niet voldoet aan de voorwaarden.

±800

Het aantal ondernemingen dat in 2019 geschonken geweest zijn aan 0%.

Schenk jouw zaak, maar houd nog zeggenschap.

Hou (gedeelterlijke) controle wanneer je jouw zaak uit handen geeft met een maatschap. Een maatschap is een specifieke vennootschapsvorm met statuten op maat. Dit houdt enkele voordelen met zich mee:

  • Erfbelastingen optimaliteren
  • Opvolgers komen aan het roer met ondersteuning van pater familias
  • Zaakvoerder maatschappij kan ingrijpen wanneer nodig

ERFBELASTING

Een onderneming sterft niet

Ondernemen is risico’s nemen. Maar niet voor jouw vermogen. Bescherm je naasten en bekijk de impact van samenwonen of huwen. Kies voor het gepaste (huwelijks)contract. Actualiseer tijdig en kom niet voor verrassingen te staan.

Zorg ervoor dat jouw dierbaren zich niet blauw betalen bij een onverwacht overlijden. En wat als je tijdelijk uitvalt? Wie kan dan de juiste beslissingen nemen? Maak een plan. Een plan tussen partners of echtgenoten. Een plan met of zonder de kinderen.
Er zijn diverse mogelijkheden, gaande van een schenking aan voordeeltarieven tot een maatschap. Zelfs plannen na overlijden kan. Een testament op maat kan hier soelaas bieden.

Vraag naar jouw analyse

Wil je weten of jij in aanmerking komt voor het verlaagd tarief voor jouw erfbelasting? We analyseren jouw vennootschap of onderneming en geven je vrijblijvend advies op maat.

Veel gestelde vragen

Worden de aandelen van de zaak of de eenmanszaak belast bij een overlijden?

Ja, de waarde van de aandelen of de zaak moet mee opgenomen worden onder de activa van de nalatenschap. Het inschatten van deze marktwaarde is vaak een heikel punt. Bovendien moet het snel gaan, want de aangifte nalatenschap moet binnen de vier maanden na het overlijden worden ingediend. Sommige zaken of aandelen genieten van een gunsttarief. Aan dit gunsttarief zijn tal van voorwaarden verbonden. Het is dan ook aan te raden tijdens het leven al te bekijken of jouw zaak of vennootschap van dit tarief kan genieten. Dat maakt een wereld van verschil.

Contacteer ons en vraag naar jouw analyse.

Wat zijn de voorwaarden van het gunsttarief?

In Vlaanderen zijn er heel wat voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Kort gezegd, dient de onderneming of vennootschap ‘familiaal’ te zijn. Dit betekent dat de meerderheid van de stemrechten bij de (wijde) familie zit. Voorts moet het gaan over een onderneming of vennootschap die een handels- nijverheids-ambachts- of landbouwactiviteit uitoefent of een vrij beroep. Dit kan gecheckt worden in de statuten, maar ook in de jaarrekening. Tot slot controleert men – aan de hand van een aantal parameters – of het een vennootschap zonder economische activiteit betreft. Vennootschappen zonder personeel en met veel vastgoed bijvoorbeeld zullen dit gunsttarief niet genieten.

Doe de 3% check voor jouw onderneming.

Wat als mijn gezinswoning ook in mijn vennootschap zit?

De waarde van de gezinswoning zit dan mee vervat in de waarde van de aandelen. Dit heeft als consequentie dat de gezinswoning – normaal tussen particulieren vrijgesteld van erfbelasting – toch belast wordt in de successie (mogelijks aan het gunsttarief). Bovendien is er geen bescherming voor de langstlevende partner of echtgenoot. Is de woning privé, dan kunnen de kinderen de langstlevende nooit uit de gezinswoning krijgen (behoudens met zijn of haar akkoord uiteraard). Deze bescherming speelt niet als de gezinswoning in de vennootschap zit.

Kom meer te weten tijdens een vrijblijvend gesprek.

“Bij Jo kregen we prima en doordacht advies, rekening houdend met onze persoonlijke situatie. Een aanrader!”

L. Piet

“Het successiehuis bezorgde ons op professionele wijze de nodige info en knowhow over wat we het best deden om ons gezin veilig te stellen.”

H. Dieter

Maak een afspraak